NanoTechIP sp. z o.o. to spółka celowa Instytutu Fizyki PAN powstała 1 lipca 2015 roku na mocy podpisanego aktu notarialnego (wpisana do KRS 10 września 2015 roku). Celem działania spółki zgodnie z zapisami statutowymi jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu Fizyki PAN oraz prowadzenie działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki. Więcej...
Publikacje Wydarzenia Instytucje