Doświadczenie w komercjalizacji

Spółka od początku swojej działalności szczególną uwagę zwraca na możliwość wykorzystania opracowywanych przez naukowców IF PAN rozwiązań, wdrażanie wyników prac badawczych w przedsiębiorstwach oraz transfer wiedzy poprzez aktywne wspieranie tych procesów. Prowadzone w IF PAN badania doświadczalne i teoretyczne o charakterze poznawczym i aplikacyjnym, są w nieodłączny sposób powiązane z działaniami CTT i NanoTechIP (poprzez dostęp do specjalistów ds. ochrony własności intelektualnej, transferu technologii, ekonomii i marketingu), która to synergia pozwala na uzyskanie dobrych efektów współpracy nauki z gospodarką. Spółka dysponuje zespołek ekspertów w skład którego zawsze wchodzi kadra naukowa i menedżerska. Łączenie potencjałów tych dwóch środowisk pozwala osiągać wysoką skuteczność podejmowanych działań:

  • przeprowadzenie komercjalizacji wyników badań wraz z rejestracją spółki spin off
  • podpisanie 18 umów w tym 3 umowy licencyjne,
  • 2 umowy wdrożeniowe,
  • kilkadziesiąt umów zlecenia prac i umowy o współpracy.