Nagrody Instytutu Fizyki PAN

2019Nagrody otrzymane w czasie targów innowacji i wystaw wynalazków:


Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2019), 2-6 February 2019 Bangkok

 • Special Award for Best Smart Invention – Smart Care Tech of Sudan for New generation of degradable nanoparticle carriers for barin transfer of drugs for adjuvant therapy in neurodegenerative diseases
  Autorzy: Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Paula Kiełbik, Waldemar Lipiński, Michał M. Godlewski
 • Gold Medal awarded by National Research Council of Thailand for New generation of degradable nanoparticle carriers for barin transfer of drugs for adjuvant therapy in neurodegenerative diseases
  Autorzy: Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Paula Kiełbik, Waldemar Lipiński, Michał M. Godlewski
 • Philippine Gold Award for Invention awarded by Manila Young Inventors Association for New generation of degradable nanoparticle carriers for barin transfer of drugs for adjuvant therapy in neurodegenerative diseases
  Autorzy: Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Paula Kiełbik, Waldemar Lipiński, Michał M. Godlewski

Malaysia Technology Expo MTE 2019, 21-23 February 2019 Kuala Lumpur

 • Gold Award in the category Invention and Innovation Awards 2019 for the invention of Innovative Method of Industrial Production of ZnO nanorods for Different Applications
  Autorzy: Bartłomiej S. Witkowski, Monika Ożga, Rafał Pietruszka, Jarosław Kaszewski, Piotr Sybilski, Marek Godlewski
 • Special Gold Medal awarded by Highly Innovative Unique Foundation (HIUF) in Kingdom of Saudi Arabia for the invention of Innovative Method of Industrial Production of ZnO nanorods for Different Applications
  Autorzy: Bartłomiej S. Witkowski, Monika Ożga, Rafał Pietruszka, Jarosław Kaszewski, Piotr Sybilski, Marek Godlewski

EURO INVENT 11 Edition, European Exhibition on Creativity and Innovation 2019, Iasi, Romania, 18 May 2019

 • Gold medal for the invention: Multimodal nanoparticles for neurodegenerative therapy
  Autorzy z IFPAN: Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Marek Godlewski
  Autorzy z WULS-SGGW: W. Lipiński, J. Olszewski, P. Kielbik, M.M. Godlewski
 • Gold medal for the invention: Innovative 3D electrode for application in new generation of solar cells
  Autorzy z IFPAN: Rafał Pietruszka, Bartłomiej Witkowski, Monika Ożga, Piotr Sybilski, Marek Godlewski
 • Silver medal for the invention: Monitoring system of climatic conditions and UV radiation
  Autorzy z IFPAN:

International Invention and Innovation Show, INTARG 2019, 4-5 June 2019 Katowice

 • Dyplom dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za projekty: Wczesna detekcja chorób nowotworowych, Innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne i Zabezpieczenia anty-korozyjne przyznany przez Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Special Award for the invention: Implanty pokrywane ultra-cienkimi warstwami Al2O3 i ZrO2 o działaniu bakteriobójczym from Head of the Industrial Property Office of the Czech Republic
 • Gold medal for the invention: Implanty pokrywane ultra-cienkimi warstwami Al2O3 i ZrO2 o działaniu bakteriobójczym; Implants coated with ultra-thin layers of Al2O3 and ZrO2 with antibacterial activity
 • Gold medal for the invention: Nancząstki do terapii fotodynamicznej nowotworów organów wewnętrznych; Nnaoparticles for photodynamic therapy of internal organ tumors
 • Gold medal for the invention: Innowacyjna metoda wytwarzania nanowarstw tlenku miedzi do zastosowań fotowoltaicznych; An innovative method of growth of copper oxide nanolayers for photovoltaic applications

The 4th International Invention Innovation Cempetition in Canada, iCAN 2019, Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS), 24 August 2019

 • Gold medal for the invention: Multimodal nanoparticles for medical applications
  Autorzy z IFPAN: Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Marek Godlewski