Nagrody Instytutu Fizyki PAN

Nagrody otrzymane w czasie targów innowacji i wystaw wynalazków:


2019Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2019), 2-6 February 2019 Bangkok

 • Special Award for Best Smart Invention – Smart Care Tech of Sudan for New generation of degradable nanoparticle carriers for barin transfer of drugs for adjuvant therapy in neurodegenerative diseases
  Autorzy: Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Paula Kiełbik, Waldemar Lipiński, Michał M. Godlewski
 • Gold Medal awarded by National Research Council of Thailand for New generation of degradable nanoparticle carriers for barin transfer of drugs for adjuvant therapy in neurodegenerative diseases
  Autorzy: Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Paula Kiełbik, Waldemar Lipiński, Michał M. Godlewski
 • Philippine Gold Award for Invention awarded by Manila Young Inventors Association for New generation of degradable nanoparticle carriers for barin transfer of drugs for adjuvant therapy in neurodegenerative diseases
  Autorzy: Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Paula Kiełbik, Waldemar Lipiński, Michał M. Godlewski

Malaysia Technology Expo MTE 2019, 21-23 February 2019 Kuala Lumpur

 • Gold Award in the category Invention and Innovation Awards 2019 for the invention of Innovative Method of Industrial Production of ZnO nanorods for Different Applications
  Autorzy: Bartłomiej S. Witkowski, Monika Ożga, Rafał Pietruszka, Jarosław Kaszewski, Piotr Sybilski, Marek Godlewski
 • Special Gold Medal awarded by Highly Innovative Unique Foundation (HIUF) in Kingdom of Saudi Arabia for the invention of Innovative Method of Industrial Production of ZnO nanorods for Different Applications
  Autorzy: Bartłomiej S. Witkowski, Monika Ożga, Rafał Pietruszka, Jarosław Kaszewski, Piotr Sybilski, Marek Godlewski

EURO INVENT 11 Edition, European Exhibition on Creativity and Innovation 2019, Iasi, Romania, 18 May 2019

 • Gold medal for the invention: Multimodal nanoparticles for neurodegenerative therapy
  Autorzy z IFPAN: Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Marek Godlewski
  Autorzy z WULS-SGGW: W. Lipiński, J. Olszewski, P. Kielbik, M.M. Godlewski
 • Gold medal for the invention: Innovative 3D electrode for application in new generation of solar cells
  Autorzy z IFPAN: Rafał Pietruszka, Bartłomiej Witkowski, Monika Ożga, Piotr Sybilski, Marek Godlewski
 • Silver medal for the invention: Monitoring system of climatic conditions and UV radiation
  Autorzy z IFPAN:

International Invention and Innovation Show, INTARG 2019, 4-5 June 2019 Katowice

 • Dyplom dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za projekty: Wczesna detekcja chorób nowotworowych, Innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne i Zabezpieczenia anty-korozyjne przyznany przez Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Special Award for the invention: Implanty pokrywane ultra-cienkimi warstwami Al2O3 i ZrO2 o działaniu bakteriobójczym from Head of the Industrial Property Office of the Czech Republic
 • Gold medal for the invention: Implanty pokrywane ultra-cienkimi warstwami Al2O3 i ZrO2 o działaniu bakteriobójczym; Implants coated with ultra-thin layers of Al2O3 and ZrO2 with antibacterial activity
 • Gold medal for the invention: Nancząstki do terapii fotodynamicznej nowotworów organów wewnętrznych; Nnaoparticles for photodynamic therapy of internal organ tumors
 • Gold medal for the invention: Innowacyjna metoda wytwarzania nanowarstw tlenku miedzi do zastosowań fotowoltaicznych; An innovative method of growth of copper oxide nanolayers for photovoltaic applications

The 4th International Invention Innovation Cempetition in Canada, iCAN 2019, Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS), 24 August 2019

 • Gold medal for the invention: Multimodal nanoparticles for medical applications
  Autorzy z IFPAN: Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Marek Godlewski

Inova Trade Fairs, Budi-Uzor, Croatia, 14-16 listopada 2019

 • Silver medal for the invention "Ultra-thin Al2O3 and ZrO2 coatings with anti-bacterial activity",
  Autorzy: Rafal Pietruszka, Aleksandra Seweryn, Bartłomiej Witkowski, Marek Godlewski Institute of Physics (Polish Academy of Sciences),
  Anna Słońska-Zielonka, Joanna Cymerys-Bulenda, Michał M. Godlewski, Warsaw University of Life Science (Faculty of Veterinary Medicine), SGGW in Warsaw
 • Nagroda specjalna ITE for the invention "Ultra-thin Al2O3 and ZrO2 coatings with anti-bacterial activity",
  Autorzy: Rafal Pietruszka, Aleksandra Seweryn, Bartłomiej Witkowski, Marek Godlewski Institute of Physics (Polish Academy of Sciences), Anna Słońska-Zielonka, Joanna Cymerys-Bulenda, Michał M. Godlewski
  Warsaw University of Life Science (Faculty of Veterinary Medicine), SGGW in Warsaw

III Targi Wynalazków w Indiach (IIIF), Hyderabad, 1-3 grudnia 2019

 • Gold medal for the invention "Ultra-thin Al2O3 and ZrO2 coatings with anti-bacterial activity"
  Autorzy: Rafal Pietruszka, Aleksandra Seweryn, Bartłomiej Witkowski, Marek Godlewski Institute of Physics (Polish Academy of Sciences),
  Anna Słońska-Zielonka, Joanna Cymerys-Bulenda, Michał M. Godlewski Warsaw University of Life Science (Faculty of Veterinary Medicine), SGGW in Warsaw

KIDE Trade Fairs in Taiwan, Kaohsiung, 6-8 grudnia 2019

 • Silver medal for the invention "Ultra-thin Al2O3 and ZrO2 coatings with anti-bacterial activity"
  Autorzy: Rafal Pietruszka, Aleksandra Seweryn, Bartłomiej Witkowski, Marek Godlewski Institute of Physics (Polish Academy of Sciences),
  Anna Słońska-Zielonka, Joanna Cymerys-Bulenda, Michał M. Godlewski Warsaw University of Life Science (Faculty of Veterinary Medicine), SGGW in Warsaw

2018Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition, IPITEx 2018, 2 - 6 lutego 2018 r. Bangkok, Tajlandia

 • Gold medal for "New generation of bimodal nanoparticles for tumour imaging in the magnetic and fluorescent resonance", Michał M. Godlewski, Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Jarosław Olszewski, Paula Kiełbik
 • Bronze medal for "New generation of biocompatible nanoparticles for effective brain transfer of drugs and bioactive compounds", Michał M. Godlewski, Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Waldemar Lipiński, Paula Kiełbik
 • Special Honour of Invention of TISIAS (Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills) for "New generation of bimodal nanoparticles for tumour imaging in the magnetic and fluorescent resonance", Michał M. Godlewski, Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Jarosław Olszewski, Paula Kiełbik
 • British Innovation Award (Association of British Inventors and Innovators) for "New generation of bimodal nanoparticles for tumour imaging in the magnetic and fluorescent resonance", Michał M. Godlewski, Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Jarosław Olszewski, Paula Kiełbik
 • Manila Young Inventors Association (Philippine Gold Award for Invention) for "New generation of biocompatible nanoparticles for effective brain transfer of drugs and bioactive compounds", Michał M. Godlewski, Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Waldemar Lipiński, Paula Kiełbik

Międzynarodowe Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018 Walencja

 • Gold Plus Medal for the innovation "New generation of biodegradable nanoparticle carriers for effective brain transfer of drugs and bioactive compounds for anti-tumour therapy and adjuvant therapy for neurodegenerative diseases", Paula Kiełbik, Waldemar Lipiński, Michał M. Godlewski, Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski
 • Premio Innova Valencia for the innovation "New generation of biodegradable nanoparticle carriers for effective brain transfer of drugs and bioactive compounds for anti-tumour therapy and adjuvant therapy for neurodegenerative diseases", Paula Kiełbik, Waldemar Lipiński, Michał M. Godlewski, Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski
 • AGEPI Medal (State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova) for the innovation "New generation of biodegradable nanoparticle carriers for effective brain transfer of drugs and bioactive compounds for anti-tumour therapy and adjuvant therapy for neurodegenerative diseases", Paula Kiełbik, Waldemar Lipiński, Aleksandra Ożgowska, Jarosław Kaszewski, Bartłomiej Witkowski, Zdzisław Gajewski, Marek Godlewski, Michał M. Godlewski

XXI Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2018 05.04-08.04 2018

 • Złoty medal za Innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne oparte na heterozłączu n-ZnO/p-Si, R. Pietruszka, B. Witkowski, M. Godlewski

117 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lepine, Paris 27.04-08.05 2018

 • Międzynarodowa nagroda Eifel przyznawana przez Francuską Federację Wynalazców za Technologię tworzenia nanocząstek do terapii nowotworów mózgu i choroby Alzhheimera, P. Kiełbik, W. Lipiński, M.M. Godlewski, J. Kaszewski, M. Godlewski
 • Medal brązowy za Technologię tworzenia powłok o właściwościach antybakteryjnych do zastosowań w lecznictwie i przemyśle spożywczym, A. Słońska, J. Cymerys, M.M. Godlewski, R. Pietruszka, M. Godlewski

International Exhibition of Technical Innovations, Patents and Inventons, Trzciniec, Czechy, 20-22 czerwca 2018

 • Złoty medal za "Innovative heterojunction solar cells based on n-type ZnO/p-type silicon", R. Pietruszka, B.S. Witkowski, M. Godlewski

INTARG, Katowice 20 czerwca 2018

 • Innovation Manager (Lider Innowacji)
  Nagroda XVI edycji za rok 2018 dla prof. dr hab. Marka Godlewskiego
 • Dyplom Amabasadora Polskiej Wynalazczości dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za sukcesy uzyskane na międzynarodowych targach wynalazczości w związku z promocją rozwiązania p.t. "Markery do wykrywania zmian nowotworowych oraz ukierunkowanego dostarczania leków" grupa wykonawców z IFPAN pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Godlewskiego i z SGGW pod kierunkiem dr Michała Godlewskiego
 • Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za proj ekt "Markery do wykrywania zmian nowotworowych oraz ukierunkowanego dostarczania leków", twórcy - grupa wykonawców z IFPAN pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Godlewskiego i z SGGW pod kierunkiem dr Michała Godlewskiego
 • Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017
 • Certificate of World Invention Intellectual Property Associations (WIIFA) awarded to Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk for outstanding achievements in the field of inventiveness and for exceptional promotion of Polish science in 2016/2017 on the international arena
 • Certificate of IFIA (International Federation of Inventors Associations) Best Inventions Medal awarded to Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk for outstanding achievements in the field of inventiveness in 2016/2017 on the international arena
 • Gold medal dla Instytutu Fizyki PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego for the invention: Innowacyjna metoda transportu leków przez barierę krew-mózg
  autorzy opracowania: Paula Kiełbik, Waldemar Lipiński, Michał M. Godlewski (SGGW)
  Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski (IFPAN)
 • Gold medal dla Instytutu Fizyki PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego for the invention: Technologia osadzania warstw barierowych
  autorzy opracowania: Rafal Pietruszka, Jarosław Kaszewski, Bartłomiej Witkowski, Marek Godlewski (IFPAN)
  Anna Slonska-Zielonka, Joanna Cymerys-Bulenda, Michal M. Godlewski (SGGW)
 • Bronze medal for Instytutu fizyki PAN for the invention: System monitoringu warunków klimatycznych i promieniowania UV
  Autorzy opracowania: Bartlomiej S. Witkowski, Marek Godlewski, Piotr Sybilski, Aleksander Wittlin

The 3rd International Invention Innovation Competition in Canada, ICAN 2018, 1 September 2018

 • Gold medal dla Jarosława Kaszewskiego i Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za opracowanie: New generation of biodegradable nanoparticle carriers for effective brain transfer of drugs and bioactive compounds for anti-tumour therapy and adjuvant therapy for neurodegenerative diseases
 • Gold medal dla Jarosława Kaszewskiego, Bartłomieja S. Witkowskiego, Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za opracowanie: New generation of wide band-gap oxide nanoparticle carriers for MRI imaging of tumours

INOVAMAK 2018, International Salon of Inventions and New Technologies, Skopje 21-23 September 2018

 • Gold medal dla Jarosława Kaszewskiego i Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za opracowanie: New generation of biodegradable nanoparticle carriers for effective brain transfer of drugs and bioactive compounds for anti-tumour therapy and adjuvant therapy for neurodegenerative diseases
 • Gold medal dla Rafała Pietruszki, Bartłomieja Witkowskiego, Moniki Ożgi, Piotra Sybilskiego i Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za opracowanie: Innovative 3D electrode for application in new generation of solar cells

IAAM Medal (International Association of Advanced Materials) dla Profesora Marka Godlewskiego za rok 2018 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nowych technologii i innowacji
Stockholm, 10 października 2018


International Trade Fair Ideas Inventions New Products IENA 2018 Norymbergia 2-5 listopada 2018

 • Bronze medal dla Rafała Pietruszki, Bartłomieja Witkowskiego, Jarosława Kaszewskiego, Marka Godlewskiego, Anny Słonskiej-Zielonki, Joanny Cymerys-Bulenda, Michała M. Godlewskiego za opracowanie: New generation of antibacterial coatings and varnishes

INOVA-International Invention Show, Zagreb Fair, Croatia 14-17 November 2018

 • Gold medal za opracowanie: Innovative 3D electrode for application in new generations of solar cell
 • WIIFA (World Invention Intellectual Porperty Associations) Honor of Invention za opracowanie Innovative 3D electrode for application in new generations of solar cells

2017Barcelona Innova, 5 May 2017

 • Gold medal with mention for the innovation "Innovative fluorescence markers for lung cancer diagnosis" (Michał M. Godlewski, Jarosław Kaszewski, Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Marek Godlewski)
 • Special award "Medicine and Health" for the innovation "Innovative fluorescence markers for lung cancer diagnosis" (Michał M. Godlewski, Jarosław Kaszewski, Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Marek Godlewski)
 • Prize of the Science and Technology Association Technopol Moscow, Russian Federation for the innovation "Innovative fluorescence markers for lung cancer diagnosis" (Michał M. Godlewski, Jarosław Kaszewski, Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Marek Godlewski)
 • Gold medal for the innovation "Bactericidal layers for applications in biology and medicine" (Marek Godlewski, Sylwia Gierałtowska, Łukasz Wachnicki, Rafał Pietruszka, Bartłomiej S. Witkowski, Michał M. Godlewski, Anna Słońska, Joanna Cymerys)

Concours Lepine, Paris 8th May 2017

 • Diploma and Gold Medal of the Europe France Inventors for the innovation "Innovative fluorescence markers for lung cancer diagnosis" (Michał M. Godlewski, Jarosław Kaszewski, Anna Słońska, Paula Kiełbik, Marek Godlewski)

INTARG, Katowice 22-23 June 2017

 • Platinum medal for the invention: Innovative fluorescent markers for use in diagnostic of lung cancer (Innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do diagnostyki raka płuc), Michał M. Godlewski, Jarosław Kaszewski, Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Marek Godlewski
 • Gold medal for the invention: High sensitive UV detector based on ZnO nanorods (Ultra-czuły detector UV oparty o nanosłupki ZnO), B. Witkowski, P. Sybilski, S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, M. Godlewski
 • Gold medal for the invention: Innovative architecture of photovoltaic cell (Innowacyjna architektura ogniwa fotowoltaicznego), R. Pietruszka, B.S. Witkowski, S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, M. Godlewski
 • Silver medal for the invention: Innovative transparent electrode for UV lasers (Innowacyjna przezroczysta elektroda do laserów UV), M. Godlewski, R. Pietruszka, B.S. Witkowski

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017, Warszawa 9-11 Października 2017

 • Gold medal with mention for New generation of fluorescence markers for cancer diagnosis and therapy Marek Godlewski, Jarosław kaszewski, Jarosław Olszewski, Paula Kiełbik, Michał Godlewski
 • Silver medal for High-sensitive UV detector based on ZnO nanorods Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Sylwia Gierałtowska, Piotr Sybilski, Marek Godlewski

International Trade Fair Ideas Inventions New Products IENA 2017 Norymbergia 2-5 listopada 2017

 • Gold medal for New architecture of solar cells based on ZnO/Si heterojunction Authors: Rafal Pietruszka, Bartlomiej S. Witkowski, Marek Godlewski

INOVA-BUDI UZOR 2017 7-13 listopada 2017 w Chorwacji

 • Gold medal for "New generation of bimodal nanoparticles for tumor imaging in the magnetic and fluorescence resonance (Zgłoszenie dotyczące metod obrazowania nowotworów)
  Instytut Fizyki – prof. Marek Godlewski, dr Jarosław Kaszewski
  SGGW – dr hab. Michał Godlewski, mgr Paula Kiełbik, mgr Jarosław Olszewski
 • Gold medal for "New generation of nanoparticles with antiparticles with antibacterial properties for printing" (Zgłoszenie dotyczące zabezpieczania antybakteryjnego druków)
  Instytut Fizyki – prof. Marek Godlewski, dr Jarosław Kaszewski
  SGGW – dr hab. Michał Godlewski, dr Anna Słońska-Zielonka, dr Joanna Cymerys
 • INOVA Best science invention for "New generation of bimodal nanoparticles for tumor imaging in the magnetic and fluorescence resonance", prof. Marek Godlewski, dr Jarosław Kaszewski, dr hab. Michał Godlewski, mgr Paula Kiełbik, mgr Jarosław Olszewski
 • Special Honour of Invention - nagrodę specjalną organizacji TISIAS (Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills) for "New generation of bimodal nanoparticles for tumor imaging in the magnetic and fluorescence resonance", prof. Marek Godlewski, dr Jarosław Kaszewski, dr hab. Michał Godlewski, mgr Paula Kiełbik, mgr Jarosław Olszewski

2016VII Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE Kielce 9-11 III 2016

 • Medal Targów EXPO-SURFACE 2016: za podłoża z nanostrukturami tlenkowymi o rozbudowanej powierzchni
 • Wyróżnienie Targów EXPO-SURFACE 2016: za innowacyjne pokrycia antybakteryjne

XII Giełda Wynalazków, Warszawa 25-26 marzec 2016

 • Statuetka Ambasador Innowacji 2015 fundacji Haller pro invento
 • Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów za projekt "Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w biologii i medycynie" dla Prof. Marka Godlewskiego, dr hab. Michała Godlewskiego, dr Jarosława Kaszewskiego, mgr Eweliny Wolskiej

XIX Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX 2016 Kielce 30-31 III 2016

 • Medal Targów ENEX 2016: za podłoża Innowacyjną Trójwymiarową Elektrodę do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych od I do II generacji

Innova Barcelona The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies (Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii), 12-14 Maj 2016

 • Gold Medal with Mention za "New generation of fluorescence markers for application in biology and medicine" dla Marka Godlewskiego, Michała Godlewskiego, Jarosława Kaszewskiego, Anny Słonskiej
 • Special award by the President Iranian Delegation za "New generation of fluorescence markers for application in biology and medicine" dla Marka Godlewskiego, Michała Godlewskiego, Jarosława Kaszewskiego, Anny Słonskiej
 • Innovation Award of Origitea Institute of Health and Beauty by Doctor Mukhina za "New generation of fluorescence markers for application in biology and medicine" dla Marka Godlewskiego, Michała Godlewskiego, Jarosława Kaszewskiego, Anny Słonskiej
 • Prize of La Farga Centre for d'Activitats for the Innovation "New generation of fluorescence markers for application in biology and medicine" dla Marka Godlewskiego, Michała Godlewskiego, Jarosława Kaszewskiego, Anny Słonskiej
 • Gold Medal with Mention for "Innovative photovoltaic cells based on oxygen nanostructures" dla Marka Godlewskiego, Rafała Pietruszki I Bartłomieja Witkowskiego
 • Gold Medal for "Ultra-sensitive gas detectors based on ZnO nano-rods" dla Bartłomieja Witkowskiego, Lukasza Wachnickiego, Sylwi Gieraltowskiej, Piotra Sybilskiego, Marka Godlewskiego

International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG (Międzynarodowe Wystawa Innowacji Ekonomicznych i Naukowych ), Katowice 15 June 2016

 • Platinum Medal for New generation of fluorescent markers for application in biology and medicine (Innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do zastosowań w biologii i medycynie)
 • Gold medal for Innovative photovoltaic cells based on nano-rods and oxide layers (Innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne na bazie nanostruktur tlenkowych)

65 Międzynarodowe Targi INNOVA 2016, Bruksela 17-19 listo-pada 2016

 • Krzyż Oficerski Europejskiej Nagrody Innowacyjności (European Innovation Award) dla prof. Marka Godlewskiego
 • Gold medal with mention za "Innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do detekcji zmian nowotworowych w płucach" autorstwa prof. Marka Godlewskiego, dr Jarosława Kaszewskiego z IFPAN oraz dr hab. Michała Godlewskiego, dr Pauli Kiełbik, dr Anny Słońskiej-Zielonki oraz mgr. Jarosława Olszewskiego z SGGW
 • Nagroda specjalna targów INNOVA 2016 w kategorii Zdrowie i Medycyna za "Innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do detekcji zmian nowotworowych w płucach" autorstwa prof. Marka Godlewskiego, dr Jarosława Kaszewskiego z IFPAN oraz dr hab. Michała Godlewskiego, dr Pauli Kiełbik, dr Anny Słońskiej-Zielonki oraz mgr. Jarosława Olszewskiego z SGGW
 • Złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) za "Innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do detekcji zmian nowotworowych w płucach" autorstwa prof. Marka Godlewskiego, dr Jarosława Kaszewskiego z IFPAN oraz dr hab. Michała Godlewskiego, dr Pauli Kiełbik, dr Anny Słońskiej-Zielonki oraz mgr. Jarosława Olszewskiego z SGGW
 • Nagroda AGEPI (Mołdawia) za "Innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do detekcji zmian nowotworowych w płucach" autorstwa prof. Marka Godlewskiego, dr Jarosława Kaszewskiego z IFPAN oraz dr hab. Michała Godlewskiego, dr Pauli Kiełbik, dr Anny Słońskiej-Zielonki oraz mgr. Jarosława Olszewskiego z SGGW
 • Nagroda Ministra Edukacji i Badań Rumunii (Ministry of Education and Research of Romania) za "Innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do detekcji zmian nowotworowych w płucach" autorstwa prof. Marka Godlewskiego, dr Jarosława Kaszewskiego z IFPAN oraz dr hab. Michała Godlewskiego, dr Pauli Kiełbik, dr Anny Słońskiej-Zielonki oraz mgr. Jarosława Olszewskiego z SGGW
 • Złoty medal za prace dotyczące detektorów UV. Autorami zgłoszenia są profesorowie Leszek Sirko, Marek Godlewski i Adrian Kozanecki oraz doktorzy Bartłomiej Witkowski i Ewa Przeździecka.

2015INTARG Kraków (International Exhibition of Economic and Scientific Innovations) Cracow, Poland 26 June 2015

 • Gold medal – Antibacterial coatings (Pokrycia antybakteryjne), mgr Sylwia Gierałtowska, prof. Marek Godlewski, mgr Łukasz Wachnicki, dr Bartłomiej Witkowski
 • Gold medal – Photovoltaic structures based on ZnO nanorods and thin films (Ogniwa fotowoltaiczne bazujące na nanosłupkach i warstwach tlenku cynku), Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Rafał Pietruszka, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski
 • Silver medal – Smart (energy efficient) windows (Inteligentne (energooszczędne) szyby

IX International Warsaw Invention Show “IWIS”, Warsaw, Poland 12-14 October 2015

 • Special award (M. Godlewski, M. Godlewski, J. Kaszewski, E. Wolska) for "A New generation of fluorescence markers for use in biology and medicine" given by Mr. Wu Chi-Yao, President of THAWA
 • Gold medal (Marek Godlewski, Michał Godlewski, Jarosław Kaszewski, Ewelina Wolska) for "A new generation of fluorescence markers for use in biology and medicine"
 • Silver medal (Rafał Pietruszka, Bartłomiej Witkowski, Sylwia Gierałtowska, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski) for "Innovative PV cells based on oxide layers and nanorods"
 • Bronze medal (Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Sylwia Gierałtowska, Piotr Sybilski, Marek Godlewski) for "Ultra-sensitive gas sensors based on ZnO nanorods"

Międzynarodowe targi TECHNICON-INNOWACJE 2015, Gdańsk 22 - 23 października 2015

 • Złoty medal Innowacje 2015 za "Nową architekturę ogniw fotowoltaicznych", Rafał Pietruszka, Bartłomiej Witkowski, Sylwia Gierałtowska, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski

64 Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Techno-logii Brussels INNOVA 2015, Bruksela 19-21 listopada 2015

 • Nagroda Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za "Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w biologii i medycynie", Marek Godlewski, Michał Godlewski, Jarosław Kaszewski, Ewelina Wolska
 • Nagroda Ministra Rudy Demotte, Przewodniczącego Federacji Walonia Bruksela za "Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w biologii i medycynie", Marek Godlewski, Michał Godlewski, Jarosław Kaszewski, Ewelina Wolska
 • Nagroda Janusza Piechocińskiego Ministra Gospodarki RP za "Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w biologii i medycynie", Marek Godlewski, Michał Godlewski, Jarosław Kaszewski, Ewelina Wolska
 • Złoty medal z wyróżnieniem za "Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w biologii i medycynie", Marek Godlewski, Michał Godlewski, Jarosław Kaszewski, Ewelina Wolska
 • Złoty medal za "Innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne oparte o nanosłupki i warstwy tlenkowe", Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Rafał Pietruszka, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski
 • Złoty medal za "Ultraczułe sensory gazów oparte o nanosłupki ZnO", Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Piotr Sybilski, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski

2014Międzynarodowe targi Technicon-Innowacje 2014, Październik 22-24, 2014 Gdańsk, Polska

 • Złoty medal z "Nową generację znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w biologii i medycynie", Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski, Michał Godlewski

INNOVA BRUSSELS 2014, Bruksela

 • Złoty medal z wyróżnieniem za "Innovative antibacterial coating (Innowacyjne pokrycia antybakteryjne)", mgr Sylwia Gierałtowska, prof. Marek Godlewski, mgr Łukasz Wachnicki, dr Bartłomiej Witkowski
 • Srebrny medal z wyróżnieniem za "Innovative PV cells based on ZnO layers and nanorods (Innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne oparte o nanosłupki i warstwy ZnO)", mgr Sylwia Gierałtowska, prof. Marek Godlewski, mgr Rafał Pietruszka, mgr Łukasz Wachnicki, dr Bartłomiej Witkowski
 • Srebrny medal z wyróżnieniem za "Ultra-sensitive UV-radiation detektor (Ultra-czuły detektor promieniowania UV)", mgr Sylwia Gierałtowska, prof. Marek Godlewski, mgr Łukasz Wachnicki, dr Bartłomiej Witkowski

2013Targi Techniki przemysłowej, Nauki i Innowacji "Innowacje - Gdańsk 2013"

 • Grand Prix za "Opracowanie technologii pokryć antybakteryjnych", mgr Sylwia Gierałtowska, prof. Marek Godlewski, mgr Łukasz Wachnicki, dr Bartłomiej Witkowski

2012Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych "INTARG -Katowice 2012"

 • Złoty medal za "Opracowanie technologii wytwarzania ultra-czułych sensorów opartych o nanosłupki tlenku cynku", mgr Bartłomiej Witkowski, mgr Łukasz Wachnicki, prof. dr hab. Marek Godlewski

Targi Techniki przemysłowej, Nauki i Innowacji "Innowacje - Gdańsk 2012"

 • Złoty medal za "Opracowanie technologii wytwarzanie ultra-czułych detektorów światła i nanosensorów substancji chemicznych, gazów", mgr Bartłomiej Witkowski, mgr Łukasz Wachnicki, prof. dr hab. Marek Godlewski
 • Wyróżnienie za "Opracowanie technologii bioobojętnych znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w biologii i medycynie", dr Jarosław Kaszewski, dr Sergiej Yatsunenko, dr Michał M. Godlewski, prof. dr hab. Romuald Zabielski, prof. dr hab. Marek Godlewski

2011Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych "INTARG -Katowice 2011, 15-17.04.2011

 • Złoty medal za "Opracowanie technologii wytwarzanie przezroczystych tranzystorów na bazie tlenku cynku ze strukturą laminarną HfO2/Al2O3 jako tlenek podbramkowy", mgr Sylwia Gierałtowska, mgr Grzegorz Łuka, mgr Łukasz Wachnicki, mgr. Tomasz Krajewski, mgr Krzysztof Kopalko, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Guziewicz, prof. dr hab. Marek Godlewski

Targi Techniki przemysłowej, Nauki i Innowacji "Innowacje - Gdańsk 2011"

 • Srebrny medal za "Opracowanie technologii wytwarzania struktur hybrydowych typu materiał organiczny/ZnO", mgr Grzegorz Łuka, doc. dr hab. Elżbieta Guziewicz, prof. dr hab. Marek Godlewski

2010Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych "INTARG -Katowice 2010

 • Wyróżnienie za prace w programie NanoBiom za znaczniki do zastosowań w biologii i medycynie

Międzynarodowe Targi Technicon - Innowacje 2010, Gdańsk

 • Srebrny medal za "Opracowanie technologii wytwarzanie ultraczułych nanosensorów typu "core-shell", mgr Łukasz Wachnicki, doc. dr hab. Elżbieta Guziewicz, prof. dr hab. Marek Godlewski, dr Elżbieta Janik, dr Wojciech Zaleszczyk, prof. dr hab. T. Wojtowicz

2009Międzynarodowe Targi Technicon - Innowacje 2009, Gdańsk

 • Medal w konkursie INNOWACJE 2009 za prace w programie NanoBiom (Projekt Kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08).