Ogłoszenia

Nabór wniosków do konkursu na prace przedwdrożeniowe:


Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0
- Zdobądź środki na dalsze prace badawczo-rozwojowe!
„Konkurs na prace przedwdrożeniowe”.

Konsorcjum: Instytut Fizyki PAN jako Lider Konsorcjum oraz spółka celowa NanoTechIP sp. z o.o. w ramach realizowanego Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 ogłasza nabór wniosków do konkursu na prace przedwdrożeniowe. Nabór organizowany jest w trybie ciągłym. Celem projektów jest zwiększenie szans na rynkową komercjalizację wyników prac badawczych poprzez dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych, dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do konkursu:
1) zapoznaj się z Regulaminem;
2) wypełnij Wniosek o objęcie wsparciem wraz z załącznikami;
3) prześlij Wniosek na adres Koordynatora: kowab@ifpan.edu.pl z tytułem "Inkubator 4.0"
4) przygotuj prezentację - 5 slajdów w 5 minut
5) zaprezentuj swój projekt przed Komitetem Inwestycyjnym.


Szczegółowe informacje na stronie internetowej lidera konsorcjum.


Serdecznie zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu zgłoszenia do konkursu na prace przedwdrożeniowe. Oferujemy swoją pomoc w wypełnianiu poszczególnych części wniosku.
Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
Anna Reszka: 3216, reszka@ifpan.edu.pl
Agnieszka Krochmal-Węgrzyn: 609 677 894, a.krochmal.wegrzyn@gmail.com
Bartłomiej Witkowski: 3257, bwitkow@ifpan.edu.pl