Ogłoszenia

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2019 w sprawie usług cateringowych - serwisu kawowego dla uczestników szkoleń zorganizowanych w ramach realizacji projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0".