Polityka Prywatności

Administratorem Waszych danych osobowych jest NanoTechIP sp. z o.o.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • przez e-mail: biuro@nanotechip.eu

1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, których nam udzielacie oraz korzystania z praw, które w związku z tym Państwu przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • przez e-mail: godlew@nanotechip.eu lub biuro@nanotechip.eu

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  • Będziemy posługiwać się Państwa danymi osobowymi, w celu wysyłki informacji o inicjatywach i działaniach NanoTechIP.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do 2028 roku.

4. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez NanoTechIP

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi macie prawo do:

  • wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt się z nami (e-mail: biuro@nanotechip.eu) lub z naszym inspektorem ochrony danych (e-mail: godlew@nanotechip.eu)

Pamiętajcie też, że macie prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Waszymi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Waszymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jeśli zdecydujecie, że nie chcecie już otrzymywać od nas informacji, Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych i zaprzestaniemy wysyłania informacji. Jeśli chcecie wycofać zgodę napiszcie do nas na adres e-mail: biuro@nanotechip.eu