Wydarzenia (spotkania, seminaria, konferencje)

NanoTechIP wraz z CTT IF PAN jest organizatorem licznych szkoleń, warsztatów oraz konferencji na temat komercjalizacji wyników badań i transferu wiedzy zarówno ogólnych jak i specjalistycznych dedykowanych transferowi wyników B+R z zakresu fizyki.


Najbliżesze szkolenie:Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/320/DIR w programie pod nazwą "Inkubator Innowacyjności 4.0" w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk i NanoTechIP sp. z o.o.


Nowe technologie antybakteryjne dla polskich przedsiębiorstw

Konsorcjum Instytutu Fizyki PAN i jego spółka celowa NanoTechIP zapraszają na seminarium na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie pokryć antybakteryjnych. W seminarium wezmą udział naukowcy Instytutu zajmujący się nanotechnologią: prof. dr hab. Marek Godlewski oraz dr hab. Bartłomiej Witkowski, prof. IFPAN.

Formuła spotkania zakłada nie tylko opcje prelekcji, ale w szczególności możliwość prowadzenia dyskusji z ekspertami – profesorami Instytutu Fizyki PAN. Uważamy bowiem, iż bardzo istotne jest umożliwienie uczestnikom spotkania zadawania pytań i prowadzenia dyskusji, jednocześnie zdając sobie sprawę z konieczności ograniczenia ilości uczestników do 30 osób, aby zachować komfort spotkania (czas na wypowiedź). Seminarium odbędzie się w dniu 18 marca w godz.11.30 - 13.00. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 12 marca.

Link do zgłoszenia....


Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z linkiem do spotkania.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, pracowników działów B+R, brokerów innowacji i doradców z ośrodków innowacji do udziału.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

Zespół konsorcjum IF PAN i NanoTechIP sp z o.o.

Poprzednie wydarzenia:


Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/320/DIR w programie pod nazwą "Inkubator Innowacyjności 4.0" w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk i NanoTechIP sp. z o.o.


Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
oraz jego spółka celowa NanoTechIP sp. z o.o.
zapraszają na szkolenie
organizowane w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0:
"Krajowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje"


Termin szkolenia: 17.12.2020 (czwartek), godz. 11:00

Szkolenie odbędzie się w języku polskim w formie zdalnej na platformie ZOOM:
https://zoom.us/j/97144904907?pwd=QjlEcVhCV05FYnFHOXFmMm4vYjNVZz09
Meeting ID: 971 4490 4907
Passcode: ar6qk9


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 (założenia) - prof. dr hab. M. Godlewski
2. Geneza wprowadzenia Inteligentnych specjalizacji w Unii Europejskiej - Marzena Mażewska
3. Sposoby identyfikowania i finansowania KIS na poziomie krajowym i regionalnym - Marzena Mażewska
4. Krajowe Inteligentne specjalizacje budowa i struktura - Marzena Mażewska
5. Regionalne Inteligentne specjalizacje - Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
6. Wiodące inteligentne specjalizacje w badaniach IF PAN - dr hab. Bartłomiej Witkowski
7. Dyskusja
8. Podsumowanie - prof. dr hab. Bogdan Kowalski